1602-D02 - Friholdt område i Kangersuatsiaq

1602-D02 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Kangersuatsiaq

 • Formål

  Friholdte områder og fritidsanlæg

 • Anvendelse specifik

  Friholdt område

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af rekreativt område

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 0,3 ha

 • Bebyggelse

  Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse

 • Rummelighed

  Ingen særlige bestemmelser

 • Trafikbetjening og forsyning

  Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Ingen særlige bestemmelser

 • Særlige bestemmelser

  Ingen særlige bestemmelser