1200-E09 - Dumpen/sprængstofdepotet

1200-E09 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Ilulissat

 • Formål

  Tekniske anlæg og infrastruktur

 • Anvendelse specifik

  Tekniske anlæg

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump og sprængstofdepot

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 16 ha

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 6,0 m

 • Rummelighed

  Ingen særlige bestemmelser

 • Trafikbetjening og forsyning

  Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqq.

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Der er fastsat en sikkerhedszone for sprængstofdepotet i forhold til en maksimal opbevaring af eksplosive stoffer og genstande i sprængstofdepotet. I tilfælde hvor sprængstofdepotet er fuldt dækket af faste fjeldpartier, må sikkerhedsafstanden til bebyggelser med videre og veje halveres i de retninger, hvor der opnås fuld dækning. Der er fastsat en sikkerhedszone på 380,0 meter. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 68,0 meter.

 • Særlige bestemmelser

  Opbevaring af sprængstoffer må ikke ske uden tilladelse fra det ressortansvarlige Naalakersuisoq for eksplosive sprængstoffer