1200-E01 - Elværket

1200-E01 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Ilulissat

 • Formål

  Tekniske anlæg og infrastruktur

 • Anvendelse specifik

  Tekniske anlæg

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af elværk

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager

 • Rummelighed

  Ingen særlige bestemmelser

 • Trafikbetjening og forsyning

  Området vejbetjenes fra Edvard Sivertsenip Aqquserna

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 68,0 meter.

 • Særlige bestemmelser

  Det nordfor liggende friholdte område med Knud Rasmussens byste og udsigtspunkt må ikke få udsigt og frit område sløret