1200-D02 - Hundeområde ved Mathias Storchip Aqqutaa og Sermermiut Aqqutaa

1200-D02 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Ilulissat

 • Formål

  Friholdte områder og fritidsanlæg

 • Anvendelse specifik

  Friholdt område

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af hundepladser. Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål, må kun indrettes eller benyttes som fælles offentlige friarealer og skal gives en udformning, der harmonerer med områdets beliggenhed og anvendelse.

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 16,5 ha

 • Bebyggelse

  Der kan etableres mindre nye bebyggelser og anlæg, såsom skure o. lign., som led i den rekreative benyttelse i tilknytning til områdets anvendelse.

 • Rummelighed

  Ingen særlige bestemmelser

 • Trafikbetjening og forsyning

  Området vejbetjenes fra Marthias Storchip Aqqutaa og Sermermiut Aqqutaa. Mathias Storchip Aqqutaa er omfattet af en 10 m vejbyggelinje (en klausuleret zone) målt fra vejmidten. Sermermiut Aqqutaa er omfattet af en 7,5 m vejbyggelinje (en klausuleret zone) målt fra vejmidten.

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 68,0 meter

 • Særlige bestemmelser

  Ingen særlige bestemmelser