1200-C24 - Centerområde syd for drikkevandssøen

1200-C24 (da)

loading image
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Ilulissat

 • Formål

  Centerområder

 • Anvendelse specifik

  Fælles formål

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til politistation, institution, undervisning, butik, hotel, vandrehjem og lign. indkvartering. Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål, må kun indrettes eller benyttes som fælles offentlige friarealer og skal gives en udformning, der harmonerer med områdets beliggenhed og anvendelse.

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 1,6 ha.

 • Bebyggelse

  Området inddeles i to detailområder: I detailområde C24.1 kan ny bebyggelse opføres i op til en maks. højde på 15 m. I detailområde C24.2 kan ny bebyggelse opføres i en maks. højde på 10 m og 10,5 m.

 • Rummelighed

  Når byggefelterne i nærværende kommuneplantillæg er udnyttet, regnes området for fuldt udbygget uden restrummelighed.

 • Trafikbetjening og forsyning

  Området skal vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqqutaa.

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Der er fastlagt klausulerede zo-ner omkring lufthavnen og den kommende lufthavn i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens for-længelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved luft-havn- ene og er omfattet af ind- og ud- flyvningsflader. Den mak-simale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landings- banen og en vinkel-ret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnenene og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter for den eksisterende lufthavn.

 • Særlige bestemmelser

  Ingen særlige bestemmelser