1200-C16 - Centerområde ved Stenbruddet

1200-C16 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Ilulissat

 • Formål

  Centerområder

 • Anvendelse specifik

  Centerområder

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål i form af indkvarterings-, kontor- og kantine faciliteter.

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse kan opføres i op til 1 etage.

 • Rummelighed

  Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed.

 • Trafikbetjening og forsyning

  Området vejbetjenes fra Qoororsuup Aqquserna.

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser.

 • Klausulerede zoner

  Der er fastlagt klausulerede zo-ner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en ko-nisk flade og dels af ind- og ud-flyvningsflader i banens forlæn-gelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må an-lægges over kote 68,0 meter.

 • Særlige bestemmelser

  Ingen særlige bestemmelser