1200-B06 - Erhvervsområde ved Jørgen Sverdrupip Aqqutaa

1200-B06 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Ilulissat

 • Formål

  Erhvervs- og havneområder

 • Anvendelse specifik

  Erhvervsområder

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 0,4 ha

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8 m

 • Rummelighed

  Området har en restrummelighed på 3.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed

 • Trafikbetjening og forsyning

  Området vejbetjenes fra Jørgen Sverdrupip Aqqutaa

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 68,0 meter.

 • Særlige bestemmelser

  Der må ikke etableres virksomhed, som giver anledning til væsentlige støj-, luftforurenings- eller lugtgener i området