1200-A18 - Atersuit

1200-A18 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Ilulissat

 • Formål

  Boligområder

 • Anvendelse specifik

  Blandet bolig

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 6 ha

 • Bebyggelse

  I delområde A18.1 kan ny bebyggelse opføres i op til 3 etager. I delområde A18.2 og A18.3 kan ny bebyggelse opføres i op til 2 etager

 • Rummelighed

  Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed

 • Trafikbetjening og forsyning

  Området vejbetjenes fra Qoororsuup Aqquserna og Atersuit

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 68,0 meter.

 • Særlige bestemmelser

  Ingen særlige bestemmelser