1506-E01 - Dag- og natrenovationsanstalten

1506-E01 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Illorsuit

 • Formål

  Tekniske anlæg og infrastruktur

 • Anvendelse specifik

  Tekniske anlæg

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dag- og natrenovationsanstalt

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha

 • Bebyggelse

  Der må ikke opføres ny bebyggelse i området

 • Rummelighed

  På baggrund af en analyse skal der træffes beslutning om delområdets fremtid.

 • Trafikbetjening og forsyning

  Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Ingen særlige bestemmelser

 • Særlige bestemmelser

  Ingen særlige bestemmelser