1204-D04 - Rekreativt område

1204-D04 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Ilimanaq

 • Formål

  Friholdte områder og fritidsanlæg

 • Anvendelse specifik

  Friholdt område

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 134 ha

 • Bebyggelse

  Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse

 • Rummelighed

  Ingen særlige bestemmelser

 • Trafikbetjening og forsyning

  Området vejbetjenes fra det eksisterende vejsystem, som eventuelt udvides

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  B-810 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse

 • Klausulerede zoner

  Området er beliggende under den hindringsfrie flade for helistoppet (overflyvningsområde og overgangsflade), hvor den maksimale kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra start- og landingsområdet.

 • Særlige bestemmelser

  Ingen særlige bestemmelser