1204-D03 - Søen

1204-D03 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Ilimanaq

 • Formål

  Friholdte områder og fritidsanlæg

 • Anvendelse specifik

  Friholdt område

 • Anvendelse

  Delområdet må anvendes til friluftsaktiviteter.

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på 15,5 ha

 • Bebyggelse

  Delområdet friholdes for bebyggelse. Der kan i delområdet etableres mindre skure til at facilitere fritidsaktiviteter på søen. Der kan i delområdet etableres mindre tekniske anlæg og installationer, skiltning og lignende der er nødvendige for offentlighedens sikkerhed og færdsel. Der kan i delområdet etableres mindre former for byinventar bænke og. lign. eller indgreb eksempelvis kunst efter særlig godkendelse af Kommunalbestyrelsen.

 • Rummelighed

  Ingen særlige bestemmelser

 • Trafikbetjening og forsyning

  Området vejbetjenes fra det eksisterende vejsystem, som eventuelt udvides

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Området er beliggende under den hindringsfrie flade for helistoppet (overflyvningsområde og overgangsflade), hvor den maksimale kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra start- og landingsområdet.

 • Særlige bestemmelser

  Der kan på søbredden opføres mindre skure og konstruktioner til at facilitere fritidsaktiviteter på søen