1204-D02 - Quilik

1204-D02 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Ilimanaq

 • Formål

  Friholdte områder og fritidsanlæg

 • Anvendelse specifik

  Fritidsanlæg

 • Anvendelse

  Delområdet må anvendes til fisketørring, oplag af fiskegrej, flænseplads og lignende.

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 1,5 ha

 • Bebyggelse

  Delområdet friholdes for bebyggelse. Inden for delområdet kan der opføres stativer til fisketørring, fangstredskaber og lignende.

 • Rummelighed

  Ingen særlige bestemmelser

 • Trafikbetjening og forsyning

  Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Ingen særlige bestemmelser

 • Særlige bestemmelser

  Ingen særlige bestemmelser