1204-A01 - Boligområde ved forsamlingshuset

1204-A01 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Ilimanaq

 • Formål

  Boligområder

 • Anvendelse specifik

  Åben-lav boligbebyggelse

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til åben-lav boligbebyggelse med fritliggende enfamiliehuse/dobbelthuse (en bolig/to boliger pr. hus). Inden for delområdeplanens område kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer.

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 2,3 ha

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse, som opføres som erstatning for eksisterende bebyggelse, der rives ned, må opføres med maksimalt samme kiphøjde. Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager.

 • Rummelighed

  Området har en restrummelighed på cirka 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed. Ud fra en konkret vurdering er der mulighed for tilbygning til eksisterende byggeri.

 • Trafikbetjening og forsyning

  Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Området er beliggende under den hindringsfrie flade for helistoppet (overflyvningsområde og overgangsflade), hvor den maksimale kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra start- og landingsområdet.

 • Særlige bestemmelser

  Nybyggeri skal koordineres med etablering og anlæg af udbygning af infrastruktur.