1503-E02 - Helistop

1503-E02 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Ikerasak

 • Formål

  Tekniske anlæg og infrastruktur

 • Anvendelse specifik

  Infrastrukturanlæg

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af helistop

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m

 • Rummelighed

  Ingen særlige bestemmelser

 • Trafikbetjening og forsyning

  Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 64,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet

 • Særlige bestemmelser

  Ingen særlige bestemmelser