Available building sites

Med baggrund i "Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010" om planlægning og arealanvendelse, som ændret ved "Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015", offentliggøres hermed byggefelter i Avannaata Kommunia.

Krav til ansøgninger fremgår af kommuneplanen.