Uummannaq

Med baggrund i "Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010" om planlægning og arealanvendelse, som ændret ved "Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015", offentliggøres hermed byggefelter i Avannaata Kommunia.

Krav til ansøgninger fremgår af kommuneplanen.

Arealreservation af ledige arealer kan ske til Forvaltningen for Teknik.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Tidsplan for byggeriet
  • Beskrivelse af byggeriet
  • Dokumentation for ansøgers økonomiske evne til at tage arealet i brug.

Kortet indeholder byggefelter i Avannaata Kommunia med angivelse af status. Et byggefelt kan være ledigt, reserveret, tildelt (arealtildeling givet) eller Ikke frigivet.

Klik på de enkelte byggefelter for flere informationer.