Ilulissat

Med baggrund i "Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010" om planlægning og arealanvendelse, som ændret ved "Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015", offentliggøres hermed byggefelter i Avannaata Kommunia.

Krav til ansøgninger fremgår af kommuneplanen.

Kortet indeholder byggefelter i Avannaata Kommunia med angivelse af status. Et byggefelt kan være ledigt, reserveret, tildelt (arealtildeling givet) eller Ikke frigivet.

Klik på de enkelte byggefelter for flere informationer.

Arealreservation af ledige arealer kan ske til Forvaltningen for Teknik.

Ansøgningen skal indeholde:

Tidsplan for byggeriet
Beskrivelse af byggeriet
Dokumentation for ansøgers økonomiske evne til at tage arealet i brug.