Akuerineqarpoq

  • Kommuneplani

Kommunimi pilersaarut nutaap nalunaarutigineqarnera pillugu paasissutissiineq Avannaata Kommuneplani 2018-2030; ulloq 20. december 2018.

Avannaata Kommuniani kommunalbestyrelsip ulloq 19. december 2018 ataatsimiinnermini 2018-2030-imut kommunimi pilersaarut inaarutaasoq akuersissutigivaa. Kommunimut pilersaarut inaarutaasoq ilaatigut aaqqissuunneqarpoq, tusarniaanermi isummat tunniussuunneqartut, taamaattumillu pilersaarummi siunnersuummi immikkoortortat arlalitsiligut immikkooruteqarnerannik pissuteqartumik tunuliaqutaqarluni naammassineqarluni.

Aammattaaq 2018-2030-imut kommunimi pilersaarut qarasaasiakkut nittartakkami inissisimavoq, taamaalilluni kikkut tamarmik – tassa innuttaasut aamma suliffeqarfiit – ajornanngitsumik nittartakkamut iserlutik malittarisassani imminnutsuut atuunnersut takusinnaaniassammatigit. Aamma tassanissaaq nunaminertanik atuinermi kiisalu ataavartumik sanaartornermi, inissiaqarfinnikkiisalu suliffeqarfinnik ineriartortitsinermut periarfissat nutaat pillugit paasisassarsiortoqarsinnaavoq.

Taamaattorli maleruagassat naapertorlugit nunaminertanik tunniussimasat tamarmik kiisalu siornatigut aalajangersakkat sukumiisumik nassuiaatitallit (aamma najukkami pilersaarutit ilanngullugit) akuersissutigineqarsimasut sulinutaanik taarserneqarnissamik tungaanut atuutissapput.

Neriuutigaarput kikkunnit tamanit kommunimi pilersaarut nutaaq ilassilluarneqarlunilu nuannaarutaajumaartoq – minnerunngitsumik Avannaata Kommuniata iluanaarutaasumik aammaluimminut napatissinnaasumik ineriartortinneqarneranut ataatsimoorussatut sakkussatut pingaarutilittut.

Kommunimi pilersaarut sapinngisamik kikkunnit tamanit takuneqarsinnaasariaqarpoq. Taamaammat pilersaarut kalaallisut, danskisut kiisalu tuluttut allanneqarsimasoq takuneqarsinnaavoq.

Paasissutissat annertunerusut:
Hanne Holm Andersen
Iliuusissanik Ineriartortitsineq & Immikkoortortanut, Pilersaarusiornermut pisortaq
Oq. (+299) 38 76 76
hha@avannaata.gl

Pilersaaruterput malinnaavigiuk
http://plania.avannaata.gl/
http://kommuneplania.avannaata.gl/

  • Kommunimut pilersaarutip tapia

Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq tamanut saqqummiunneqarpoq ulloq  19.8.2021, ullorlu kommunimi pilersaarut atortussanngortinneqarluni.

 

Kommunimut pilersaarummut ilassutip sumut atorneqarnissaanut siunertaq

Hotel Icefiord-ip suliniuteqassalluni qinnuteqarneratigut kommunimut pilersaarummut tapiliussaq piviusunngortinneqarpoq

Pilersaarummi siunertarineqarpoq qulakkiissallugu immikkoortumi Hotelimi ilaneqarnissaat, tassami puttasutoqaq atorneqalissalluni illoqarfiullu sinnerani ataqatigiinnermut iluaasiisoqassalluni. Taamaattumik hotelimi sulianut ilanngunneqartussanik sanaartorfiusoqassaaq niuerfigineqarsinnaasullu allanngortinneqassallutik, taamaalilluni puttasutoqaq niuerfigineqartup iluaniilissalluni. 

Immikkoortumi illuutit qalipaateqanngitsut pigineqarnissaa aaamma biilinut unittarfinnik kallerullu inneranut immiutaasinnaasunik pilersitsisoqarnissaa Kommunimi pilersaarutip tapiliussami periarfissaqalersippaa. 

Immikkoortumi siorngatigut pilersaarutaasoq immikkut akuerineqarsimalluni b-1793-mut atavoq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliussami  nutaami illu avaqqullugu sanaartornissamut periarfissiivoq, B-mut atajunnaarluni. 

Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq sapaatit akunneri arfinillit tamatut tusarfiutigineqarsimavoq piffissami  ulloq 8.6.2021-miit  30.07.2021-mut tassani inuttaasut, suliffeqarfiillu akerliusinnaallutik, oqaaseqarsinnaallutik allannguutissatullu siunnersuuteqarsinnaasimallutik.

Kommunemut pilersaarutip tapiliussaata siunertaa:
Kommunep pilersaarutaanut tapiliussap pingaarnertut siunertaraa inuussutissarsiorfeqarfiup allilernissaa, sumiiffiup immikkoortua B07. Alliliissut atorneqassaaq atortussanut ilioraavittut betonit katitigassanut sanaartornerpassuanni atorneqartussanut maannalu Ilulissani aallartisar-neqartunut. Taamaattumik KJ Greenland A/S-ip suliffeqarfia pioreersoq allilernissaanut pilersaa-rusiortoqarpoq sanaartorsinnaanermut periarfissiilluni inuussutissarsiornermut siunertalinnut, nunaminertat betonimut kueraaviit aammalu nunaminertat uninngatitsivissat sanaartornermi atortussanut, containerinut il.il. Nunaminertaq alliligassaq KJ Greenland A/S-imit inniminneer-neqareerpoq suliniummut tusarniutaasut aqqusaareerlugit.

Paarsisunut inissiat
Tamatumattaaq saniatigut aamma Kommunep pilersaarutaanut tapiliussap suliffeqarfimmut atasumik paarsisumut inissialiorsinnaanermut periarfssiivoq.

Link til kommuneplantillæg

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq  pisortatigoortumik nalunaarutigineqarpoq ulloq 30.06.2021, ullormi tassanngaanniik kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq eqqartuussi-veqarnikkut atuutilerpoq.

 

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussap siunertaa

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussap aalajangersaavigai sumiiffiup C24-p nutaanik pin-gaarnernik erseqqissakkanillu aalajangersaaviliornera, taamaasilluni periarfissaqalersillu-gu nutaanik pisortatigoortunullu siunertalinnut sanaartortoqarsinnaalersillugu soorlu poli-teeqarfik, paaqqinnittarfik, pisortat allaffeqarfiat, pisiniarfik akunnittarfillu. Tamatuma sa-niatigut kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq inissiivoq sanaartorfissanik ataasiakkaanik inissiassanut (akulikitsunik-pukkitsunik inissialianut).

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 17

 

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq siusinnerusukkut pisortatigoortumik saqqummiussamit allaaneruvoq ukunuuntigut:

  • Sanaartorfissaq 1 (akunnittarfik) aammali allaffeqarfiusinnaavoq pisortaneersoq. Sanaartorfissaq akunnittarfimmut atorsinnaavoq nutaamik allaffeqarfissamik pisa-riaqartitsineq atorunnaarpat allaanerusumilluuniit naammassineqarpat. Sanaar-torfissaq taamaattoqartillugu atunngittutut nalunaarutigineqarumaarpoq. Sanaar-tugassap portussusissaa aalajangiusimaneqarpoq annerpaamik 15 meteriussasoq kisianni quleriit qassiunissaat peerneqarpoq.
  • Sanaartorfissaq 2 (politeeqarfik) sanaartortroqarsinnaavoq illungiinngittumik qa-lialerlugu. Teqeqquusaq portunerpaaq 1 meterimik qullarneqarpoq nunami portus-susaa 0,5 meterimik.
  • Sanaartukkat qallequtai naliginnaasuussapput silap allanngortitaanik imaluunniit qisunnut aanaveersaasikkanik qallequteqarsinnaavoq.
  • Sanaartorfissat 5,6 aamma 7 (inissiat) allannguiffiulaarput annertussusaatigut aamma inissinnerisigut kiisalu biilinut uninngasarfissaat inissianut atasoq.
  • Sumiiffiup ilaata tasersuup imeqarfiusup eqqaaniinnera pissutaalluni sanaartukka-nut iluaqusersuutinullu assigiingitsunik piumasaqaatersuutinik ilassusiisoqarpoq tatsip mingutsernissaa Tamannattaaq pissutigalugu sa-naartorfik 1 millisinnikuuvoq biilinullu uninngasarfissaq illuarnikuulluni tatsip kille-qarfianut qanippallaaqqunagu.

 

Sanaartorfissat inuttaqanngitsut

Matumuunuttaaq1 nalunaarutigineqassaaq sanaartorfissanut qinnuteqartoqarsinnaammat nunaminertanik. Sanaartorfissaq 3 (pisiniarfik) aamma sanaartorfissaq 4 (paaqqinnittarfik) inuttaqanngitsutut sap.akunnerini 6-ni nalunaarutaassapput kommunep pilersaarutaanut aalajangersakkani § 5.3 naapertorlugu sanaartorfissat inoqanngitsut pillugit inuussutissar-siorfinnut paaqqinnittarfinnulluunniit siunertaqartussanut.Sanaartorfissat 5,6 aamma 7 (inissiat) nalunaarutigineqassapput inuttaqanngitsutut sap. akunn.3-ni kommunep pilersaarutaanut aalajangersakkani § 5.2 sanaartorfissat inoqann-gitsut pillugit aalajangersakkami.

 

Piffissaliussatut suliaqarnissanullu pilersaarut

30.06.2021: Ulloq taanna aallarnerfigalugu nunaminertanut qinnuteqaatit nassiunneqarsin-naapput.
21.07.2021: Nal.16.00 sanaartorfissanut 5, 6 aamma 7-mut nunaminertanik qinnuteqaatit tiguneqarnissaannut piffissaq siullermeertumik matussaaq.
11.08.2021: Nal.16.00 sanaartorfissanut 3 aamma 4-mut nunaminertanik qinnuteqaatit tiguneqarnissaannut piffissaq siullereertumik matussaaq.

Sanaartorfissamut ataatsimut piukkunnartunik arlalinnik qinnuteqartoqarpat, tamnna ma-kitsinikkut aalajangiiffiussaaq kiap nunaminertaq pissaneraa.

Tamatuma kingorna qaqugukkulluunniit nunaminertamik qinnuteqartoqarsinnaavoq, sa-naartorfissaq inuttaqanngiinnarpat.

Kommunimut pilersaarummut ilassut tamanut ammasumik nalunaarutigineqarpoq 23.02.2020, ullormillu tassannga kommunimut pilersaarummut tapiliussaq inatsisitigut atortussanngortinneqarluni.

Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq suliarineqarneranut tunuliaqutaavoq Avannaata Fisheries ApS suliniutissamik qinnuteqarmat. Aalisakkerivimmik nutaamik suliaqarnissamut qinnuteqaat piffissami 17. Juni 2020-miit 29. Juli 2020 saqqummiunneqarnikuuvoq, Inatsisartut inatsisaat § 45a pilsersaarutinik nunaminertanillu atuinissamut inatsit naapertorlugu.

Kommunep pilersaarutaata tapiata siunertaraa mianersortumik suliffeqarfinnik pioreersunik inerisaanissaq sanaartorfimmik nutaamik pilersitsinikkkut aammalu ersarissunik aalajangersagaliornikkut aalisakkeriviup nutaap sananeqarnissaata sinaakkutassaanik aalajangiisuusut.

Kommunimut pilersaarutip tapiutaata suliamik qinnuteqartoq nunaminertamik tunniussinissaa ammaappaa.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 22

 

Kommunimut pilersaarummut ilassut tamanut ammasumik nalunaarutigineqarpoq 23.02.2021, ullormillu tassannga kommunimut pilersaarummut tapiliussaq inatsisitigut atortussanngortinneqarluni.

Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa

Kommunimut pilersaarummut tapiliussami siunertaq tassaavoq immikkoor-tortanik nutaanik atugassiinissaq, tassani inissianut, inuussutissarsiornermi siunertanut qitiusumilu siunertanut sanaartorfissat inissinneqassallutik. Qeqertat taamaalillutik inuussutissarsiornermi tunngaviit ineriartornerat peqatigalugu siunissami ineriartortinneqarniassammat.

Pilersaarusiap imarai sumiiffinnut arfinilinnut aalajangersakkat nutaat pingaarnerit ersarissakkallu sumiiffimmut inuussutissarsiorfittut umiarsualivissatullu siunertaqartumut, qitiusoqarfissamut teknikkikkullu sanaartukkat ilitsivissaanut, tassuna aalajangersarneqarlutik sanaartorfissat sumiiffinnilu taakkunani nutaanik sanaartornermi toqqammavissat.

 

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 3

 

Kommunimut pilersaarummut ilassut tamanut ammasumik nalunaarutigineqarpoq 21.10.2020, ullormillu tassannga kommunimut pilersaarummut tapiliussaq inatsisitigut atortussanngortinneqarluni.

Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa
Avannaata kommunia Uummannami ukiuni kingullerni misiliutaasumik suliniuteqarnikuuvoq, eqqakkat ikuallanneqarsinnaasut pillugit periutsimik nutaamik misilittaallunilu misissuisimalluni. Tigooqqaavimmik sanaartornissamut immikkoortortamik nutaamik pilersitsinikkut, periarfissiisoqassaaq eqqakkat paasunneqartarnerata pitsaanerusumik ingerlanneqartalernissaanut aammattaaq taamaaliorneq siunissamut qulakkeerinneqataassaaq.
Tigooqqaavik immikkoortiterummik, eqqakkanut naqittaassummik kiisalu poortuivimmik atortorissaaruteqassaaq, taamaalilluni eqqakkat atoqqinneqarsinnaasut immikkoortiterneqarsinnaalerlutillu atoqqitassanngorlugit nassiunneqarsinnaalissapput. Tamatuma saniatigut tigooqqaavik sulisunut illutaqartinneqassaaq qiteqquttarfittut atisaajartarfittullu atugassamik.

Immikkoorortaq aamma illorsuarmik ikuallaaveqarnermut atorneqarsinnaassaartaaq, angallatinut atorunnaakkanut inissiiviusinnaalluni kiisalu saviminikunut ilioqqaavittut atorneqarsinnaalluni. Taamaattoq immikkoortortap pineqartup iluarsartuunneqarnissaa pisariaqarpoq, tamannalu ullumikkut angallatinut atorunnaakkanut ilioqqaaviuvoq. Kommune-mut pilersaarutip tapiata tamaani puttasunik pilersitsisoqarsinnaaneranik kiisalu imartap avatangiisiusup immersorneqarsinnaaneranik periarfissaqartippaa.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 21

Kommunimut pilersaarummut ilassut tamanut ammasumik nalunaarutigineqarpoq 14.05.2020, ullormillu tassannga kommunimut pilersaarummut tapiliussaq inatsisitigut atortussanngortinneqarluni.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 17


Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa
Pilersaarutip aalajangersakkat nutaat pingaarnerit iluaniipput kiisalu immikkuualuttut immikkoortumut aalajangersakkat, assigiinngisitaartunik ass., ilaqutariinnut ataatsimut, marloqiusaasunut, uiuleriiaanut aamma quleriinnut nutaanik illuliornissaq periarfissinnniarlugu sanaartornissaq.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq KJ Greenland A/S -ip pilersinniakkani pillugu qinnuteqarneratigut tunuliaqutaralugu suliarineqarpoq. Pilersaaruteqarneq pillugu ammasunik pukkitsunik aamma eqimasunik pukkitsunik inissialiornissamik nappaanissamik qinnuteqaateqartoqarnera piffissami 9. januar 2020 -miit 20. februar 2020-mut tamanut nalunaarutigineqarpoq takuuk, § 45a natsisartut Inatsisaat pilersaarusiortarneq nunaminertanillu atuineq.

Suliniutitut qinnuteqaat allanngortinneqarmat, taamaasillunilu sanaartorfissaq ataaseq annertusineqarluni qule-riit pingasunut siunertaalluni sanaartorfissaq taanna inni-minneerneqassasoq Air Greenland A/S-mi sulisunut inis-sialiornissamut, tamanut ussassaarutaanera sivittorne-qarpoq piffissami 24.februar 2020-miit 9.marts 2020-mut.

Avannaata Kommunia tusarniummut akissutit nalilersuif-figereerlugit nunaminertamik inniminniisitsisimavoq KJ Greenland-mut sanaartorfissanut nr.3-13 Air Greenland A/S-mut sanaartorfissaq nr.1.

Sanaartorfissat inuttaqanngitsut
Matumuuna ilanngullugu nalunaarutigineqassaaq, sanaartorfissanut inuttaqanngitsunut nunaminertamik tunineqarnissamut qinnuteqartoqarsinnaammat. Sanaartorfissat inuttaqanngitsut tamanut ussassaarutigineqassapput sapaatit akunnerini pingasuni kommunep pilersaarutaanut aalajangersakkani § 5.2 naapertorlugu, sanaartorfissat inuttaqanngitsut inissianut aamma peqatigiiffittut siunertallit pillugit.

Piffissaliussat aamma suliat pilersaarutaat
14.05.2020: Ulloq taanna aallarnerfigalugu sanaartorfissani nunaminertamik atuisin-naanermik qinnuteqaatit nassiunneqarsinnaapput.

04.06.2020: Nalunaaqutaq 16:00 nunaminertamik atuisinnaanermik qinnuteqaatit tigooqqarneri siullermeertumik matussapput.

Tamatuma kingorna sanaartorfissaq suli sanaartorfigineqarsimassanngippat nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqaatit qaqugukkulluunniit qinnutigineqarsinnaapput.

Ilulissani Mathias Storchip Atuarfianut tunngasutut Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 6-ip –tamanut nalunaarutiginera
11.01.2020

Mathias Storchip Atuarfiata eqqaani pinnguartarfiliornissamik periarfissiisumik kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 6-imik akuersissuteqarnissaq kommunalbestyrelsip teknikki pillugu ataatsimiititaliaata toqqarsimavaa. Kommunip pilersaarutaanut tapiliut ulloq 11.01.2020-mit tamanut nalunaarutigineqarpoq, ullormillu tassannga inatsisitigut sunniuteqartussanngortitaavoq.


Sanaartorfissat inuttaqanngitsut
Matumuuna ilanngullugu nalunaarutigineqassaaq, sanaartorfissanut inuttaqanngitsunut nunaminertamik tunineqarnissamut qinnuteqartoqarsinnaammat. Sanaartorfissat inuttaqanngitsut tamanut ussassaaruti-gineqassapput sapaatit akunnerini pingasuni kommunep pilersaarutaanut aalajangersakkani § 5.2 naaper-torlugu, sanaartorfissat inuttaqanngitsut inissianut aamma peqatigiiffittut siunertallit pillugit.

Kommunip pilersaarutaanut tapiliut tamanut ammasumik piffissami 16.01.2020-mit 12.03.2020 tikillugu ilanngullugulu tusarniaassutaasimavoq. Maalaarutit tiguneqartut isumaliutigineqarsimapput, allanngortitsinissamullu tunngavissiisimanatik.

kpt_6_ilu1200-03_legeplads_ams_ob_pdf.pdf (2.6 MB)

Inuussutissarsiornermut umiarsualiveqarnermullu kommunemut pilersaarummut tapiliussap 8-p tamanut nalunaarutiginera, Uummannaq

Kommunimut pilersaarummut ilassut tamanut ammasumik nalunaarutigineqarpoq 26.03.2020, ullormillu tassannga kommunimut pilersaarummut tapiliussaq inatsisitigut atortussanngortinneqarluni.

Kommunemut pilersaarummut ilassutip siunertaa:

Kommunemut pilersaarutip ilassutip pingaarnertut siunertaa tassaavoq, Namminersorlutik Oqartussat talittarfimmik talliliinissaanut suliniut kiisalu innaarsummik qaartitsineq, taamaasillunilu sanaartorfissanik talittarfeqarnermut atugassanik nutaanik pilersitsiniarluni. Taamaattumik pilersaarutip qulakkiissavaa, talittarfeqarfiup pioreersup siunertaq naapertorlugu sanaartornissaa, taamaasilluni maanna siunissamilu inuussutissarsiortut suliffeqarfiutaat aalisarnermik talittarfeqarnermilu inuussutissarsiornikkut pilersitsinissaminnut ineriartortitsinissaminnullu pitsaanerpaamik atugassaqartinniarlugit, kiisalu suliffeqarfiit umiarsualiveqarfimmut qanittumiinnissaminnik pisariaqartitsisut tassunga inissinneqarniassammata.

Aammattaaq kommunemut pilersaarummut ilassutip qulakkiissavaa, suliffeqarfiit ataasiakkat akornanni ajoqusersuinerup annikillisinneqarnissaa, soorlu assersuutigalugu maannakkut attaveqaqatigiissutit tattoqisaattut annikillisinnerat, umiarsualiveqarfik ataatsimoornerusutut isikkulik, kiisalu suliffeqarfinnik avatangiisinik artorsartitsineq illut portussusaat peqqutaallutik illoqarfiup immikkoortuani allami inissikkuminaatsut.

Kommunemut pilersaarummut tapiliussap nr. 8-p sanaartorfissat inissiffii, amerlassusai angissusaalu allanngortissavai. Taassuma saniatigut pilersaarutip Polaroilip talittarfimmik piusumik alliliinissamik kissaataa piviusunngortissinnaalissavaa.

Kommunemut pilersaarummut ilassummi sanaartorfissat nutaat sisamaapput. Sanaartorfissaq ataaseq containerinut inissiiffissaq. Taassuma saniatigut sanaartorfissaq 4 aalisakkerivimmut atorneqartussatut aalajangiunneqarpoq, sanaartorfissallu sinneruttut marluk aalisarnermut umiarsualiveqarnermullu atorneqassapput, soorlu aalisakkanik tunisassiorfik, qeritsiviit, toqqorsiviit assigisaallu.

Kommunemut pilersaarummut ilassut sapaatip akunnerini arfinilinni pisortatigoortumik tusarniutigineqarsimavoq, tassanilu innuttaasut, suliffeqarfiit il.il. akerliunerminnik, oqaaseqaatinik allannguutissatullu siunnersuutinik saqqummiussinissaminnut periarfissaqarsimapput.

Kommuneplantillæg nr. 8

Ukkusissani illumik assigiinngitsunut atorneqarsinnaasoq nutaaq

Kommunemut pilersaarut nr. 5, illumik assigiinngitsunut atorneqarsinnaasumik nutaamik qitiusoqarfimmi C01imi sanasinnaanermik ajornarunnaartitsisoq matumuuna tamanut saqqummiunneqarpoq

Kommunemut pilersaarutip siunertaa pingaarneq tassaasoq illumik assigiinngitsunut atorsinnaasumik nutaamik sananissaq, taanna ulluunerani meeqqanik paaqqinnittarfimmut aamma nunaqarfimmi uffartarfeqarnikkut errorsisarfeqarnikkullu kiffartuussinernik atuuffeqassaaq.

Avannaata Kommuniata kissaatigaa, Ukkusissani illumik assigiinngitsunut atorneqarsinnaasumik meeqqanik akuleriinnik paaqqinnittarfittut kiisalu nunaqarfimmi uffartarfittut errorsisarfittullu kiffartuussinernik atuuffeqassaaq.

Taamatut kissaateqarneq tunngavigalugu, ullumikkut Ukkusissani taamatut siunertaqartumik sanaartorfissaqanngimmat atunngitsunik kommunemut pilersaarut mann suliarineqarpoq.

Kommunemut pilersaarutip siunertaa:
Kommunemut pilersaarutip siunertaa pingaarneq tassaavoq illumik assigiinngitsunut atorneqarsinnaasmik nutaamik sananissaq, taanna ulluunerani meeqqanik paaqqinnittarfimmut aamma nunaqarfimmi uffarfeqarnikkut errorsisarfeqarnikkullu kiffartuussinernik atuuffeqassaaq.

Tamatumunnga ilanngullugu piffimmi nutaanik ulluliorsinnaaneq ajornarunnaartinniarneqarpoq, taamaattumillu sanaartorfissaq nutaaq sanaartorfissanngortinneqarpoq.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 5

Kommunemut pilersaarut nr. 4, Ilulissani SPS-ip eqqaani nutaanik ilinniartunut inissianik sanaartornissamut ajornarunnaarsitsisoq, akuersissutigineqarpoq

Naalakkersuisut Kalaallit Nunaanni ilinniagaqartarneq annertusarniarlugu aalajangiipput illoqarfinni ilinniarfeqarfiusuni tallimani ilinniartut inaannik nutaanik sanaartortoqassasoq – ilaatigut Ilulissani. Tamanna tunngavigalugu kommunimut tapiliussaq una suliarineqarpoq.

Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa:

Kommunimut pilersaarummut tapiliussami uani siunertaavoq sanaartukkanut pioreersunut nunallu pissusaa ataqatigiissitsilluni nutaanik sanaartornissap qulakkeerneqarnissaaq immikkoortortallu pisortat sulisoqarfiinut, kulturimut sunngiffimmi sammisaqarfittut, ilinniartut inaannut inissianullu atorneqarnissaata qulakkeerneqarnissaa.

Pilersaarummi Namminersorlutik Oqartussat ilinniartut inaannik sanaartornissamik pilersaarusiaat piviusunngortinneqassaaq, tamaalilluni Namminersorlutik Oqartussat sunik sanaartortoqarnissaanik aalajangiinerannut naapertissalluni. Pilersaarummi aamma inissianik imminnut qanittunik pukkitsunillu nutaanik sanaartorfissaqartitsisoqarpoq, taamaalilluni Ilulissani inissaqartitsineq annertunerulissalluni assigiinngiiaarnerulissallunilu

Sanaartorfissat inuttaqanngitsut

Matumuuna ilanngullugu nalunaarutigineqassaaq, sanaartorfissanut inuttaqanngitsunut nunaminertamik tunineqarnissamut qinnuteqartoqarsinnaammat. Sanaartorfissat inuttaqanngitsut tamanut ussassaaruti-gineqassapput sapaatit akunnerini pingasuni kommunep pilersaarutaanut aalajangersakkani § 5.2 naaper-torlugu, sanaartorfissat inuttaqanngitsut inissianut aamma peqatigiiffittut siunertallit pillugit.

Piffissaliussat aamma suliat pilersaarutaat:

20.01.2020: Ulloq taanna aallarnerfigalugu sanaartorfissani nunaminertamik atuisin-naanermik qinnuteqaatit nassiunneqarsinnaapput.
10.02.2020: Nalunaaqutaq 16:00 nunaminertamik atuisinnaanermik qinnuteqaatit tigooqqarneri siullermeertumik matussapput.

Tamatuma kingorna sanaartorfissaq suli sanaartorfigineqarsimassanngippat nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqaatit qaqugukkulluunniit qinnutigineqarsinnaapput.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 4

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussap nr. 11-p Uummannami oqquiffissaq nunniugaq nutaaq pillugu takanut nalunaaruteqarneq

Kommunimut pilersaarummut ilassut tamanut ammasumik nalunaarutigineqarpoq 14.01.2020, ullormillu tassannga kommunimut pilersaarummut tapiliussaq inatsisitigut atortussanngortinneqarluni.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussap siunertaa:

Kommunemut pilersaarummut ilaliussap siunertaa pingaarneq tassaavoq, oqquiffissaliornissaq, talittarfiup eqqaani umiatsianut angallatinullu pissutsinik qulakkeerisussaq. Pingaarnertut imaasillugu, umiarsuaaqqat talittarfiata eqqaani talittarfimmi inissaliinissaq, tamatumani umiatsiat aalisariutillu mikinerit Kangerloqqissumut nuunnerisigut. Kommunemut pilersaarutip ilassutaata immikkoortup ilaani 1500-B02-mi tunngaviusumik aalajangersakkat

aalajangersarpai. Piffiup eqqaata inuussutissarsiornermut umiarsualiveqarnissamullu atorneqarnissaa aalajangersarneqarpoq.

Kommunemut pilersaarummut ilassut pisortatigoortumik sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni tusarniutigineqarsimavoq, tassanilu innuttaasut, suliffeqarfiit il.il. akerliunerminnik, oqaaseqaatiminnik allannguutissatullu siunnersuutiminnik saqqummiussinissaminnut periarfissaqarsimapput.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 11

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussap nr. 10 Sermermiut Aqqutaanut, Ilulissat.

Kommunimut pilersaarummut ilassut tamanut ammasumik nalunaarutigineqarpoq 15.01.2020, ullormillu tassannga kommunimut pilersaarummut tapiliussaq inatsisitigut atortussanngortinneqarluni.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussap siunertaa:

Kommunimut pilersaarutip ilassutaata siunertaa pingaarneq tassaavoq, ilaqutariinnut illussanik, sulisunut inissianik, inuussutissarsiortunut, neriniartarfimmik aamma qitiusumik atuffimmik siunertaqarluni aaqqissuussinissaq nutaanillu sanaartornissaq. Sanaartorfissat arfineq-pingasuupput aammalu immikkoortup ilaani quleriinnik marlunnik sanaartornissamut periarfissiisoqarpoq.

Nutaanik sanaarfissaliisoqarpoq aammalu illut nutarterneqarnissaminnut piareeqqasut eqqaanni nutaanik sanaartorsinnaanermut piariffiisoqarluni kiisalu piffinni nutaanik sanaartorfissalinni.

Piffik ilaneqarpoq, taamaasilluni illu B-1725 immikkoortup ilaanut C-21-mut ilanngutsinneqarpoq. Taamaattumik illu siunissami qitiusoqarfilioernermut ilanngunneqassaaq biilinillu iluarsaasarfik inussutissarsiorfimmut B07-imut ilanngunneqassaaq.

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq sapaatit akunnerini arfineq-pingasuni tamanut tusarniutigineqarnikuuvoq, tamatuma ingerlanerani innuttaasut, suliffeqarfiit il.il. aker-liliissutinik, oqaaseqaatinik allannguutissatullu siunnersuutinik saqqummiussisinnaasi-mapput.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 10

 

Immikkoortup ilaata A13-ip aqqusinikkut orninneqartarneranik aaqqiineq, Ilulissat

Matumuuna kommunimut pilersaarut nr. 9 ineqarfimmi A14-imi aqqusinernik iluarsiissutaasussaq pisortatigoortumik saqqummiunneqarpoq.

Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa:

Januar 2018-imi kommunimut pilersaarut nr. 56 akuerineqarpoq, tassani illoqarfiup immikkoortortaa nutaaq ilaavoq, A13-imi taaneqartoq, Ilulissatni Sisorarfiup aamma Hafnarfjordurip Aqqutaata eqqaaniittoq. Tamatuma kingorna sanaartorfiusoq sanaffigineqarmalli maannalu sanaartortumit Sisorafimmeertinnagu Hafnarfjordurip Aqqusernanit aqqut, kommunimut pilersaarut nr. 56 malillugu kissaatigineqarmat.

Kommunimut pilersaarummut ilanngussaq nr. 9-p mannaa taamaattumik tassaavoq suliarinninnissaq aammalu taamaallaat kommunimut pilersaarummut ilanngussamut nr. 56-imut aqqusinernik allanngortitsineruinnarluni. Kommunimut pilersaarutip ilassutissaata matuma nassuiarnera, aalajangersakkat aamma nunap assiga taamaasillutik siuliani ilanngussap (nr. 56) assiga piffimmi aqqusinermut aqqut allannguinnarlugu.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq pisortatigoortumik tusarniutaasimavoq sap.akunn.6-ni piffissamilu tassani kinaluunniit innuttaasoq, suliffeqarfik il.il. periarfissaqarsimapput akerliu-nerminnik, oqaaseqaateqarnissamut aamma allannguuteqarnermut siunnersuuteqarsinnaallu-tik.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 9

Kommunimut pilersaarutip ilassutaanut nr. 7-imut akuerisaq, (B01) Nuussuarmi nunaminertami inuussutissarsiutinut umiarsualiveqarnermullu atugassiami aalisakkanik tunisassiorfimmut aalajangersaaviusoq

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussap siunertaa.

Kommunimut pilersaarutip tapiata Nuussuarmi Royal Greenland-ip aalisakkanik tunisassiorfiata allilerneqarsinnaanissaa piviusunngortissinnaalisssavaa. Tamanna pissaaq nutaamik siunertamut nutaamik nunaminertamik sanaartorfiusinnaasumik pilersitsinikkut kiisalu immikkoortortap B01-ip allilerneratigut.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq pisortatigoortumik tusarniutaasimavoq sap.akunn.8-ni piffissamilu tassani kinaluunniit innuttaasoq, suliffeqarfik il.il. periarfissaqarsimapput akerliu-nerminnik, oqaaseqaateqarnissamut aamma allannguuteqarnermut siunnersuuteqarsinnaallu-tik.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 7

Ulloq 18.06.2019
Kommunimut pilersaarutip tapissaatut siunnersuut Attaveqaatinut, Sanaartornermut Avatangiisinullu ataatsimiititaliamit akuerineqarpoq ulloq 17.06.2019

Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa:
Sumiiffiup nutaap pingaarnernik ersarissakkanillu aalajangersaaffiginissaa taamaasilluni periarfissaqalerluni sumiiffiit E05.1 aamma E05.2 utaqqiisaarummik qaartiterutaasivilernissaat Ilulissani mittarfiup allilernissaanut sanaartortoqalerpat, kiisalu ataavartumik sumiiffimmi E05.1. –mi ataavartumik qaartiterutaasivittaarniassammat.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq pisortatigoortumik tusarniutaasimavoq sap.akunn.6-ni piffissamilu tassani kinaluunniit innuttaasoq, suliffeqarfik il.il. periarfissaqarsimapput akerliu-nerminnik, oqaaseqaateqarnissamut aamma allannguuteqarnermut siunnersuuteqarsinnaallu-tik.

Kommuneplantillæg nr. 2

Ulloq 17.04.2019
Kommunimut pilersaarutip tapia nr. 1-ip Upernavimmi inuussutissarsiutinut nunaminertap (B03) aalisakkerivimmut, uninngasuutinut toqqorsivimmut kiisalu sanaartornerup iluani suliffeqarfinnut atugassiap pisortatigoortumik nalunaarutigineqarnera.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussap siunertaa
Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq atorlugu Upernavimmi aalisakkeriviliorluni sanaartornis-samik periarfissiissooq taassumallu saniatigut qulakkeerneqassaaq nutaamik pigisanut ilitsiveqaler-sinnaaneq aamma entreprenøreqarfik nunaminertamik pissarsisinneqarluni. Nutaanik sanaartorfissa-nik pilersitsisoqassaaq inuussutissarsiorfinnullu sanaartorfissaqalissalluni, saniatigullu sumiiffiup ilaanut aqqusinermik ilusiliinikkut ersarissaasoqassalluni.

Tamatumunnga ilagitillugu uninngasuutinut toqqorsivinnut kiisalu sanaartornerup iluani suliffeqarfinnut nunaminertat sanaartorfigineqarsinnaasut arfinillit pisortatigoortumik nalunaarutigineqarput

Nunaminertaq sanaartorfiusinnaasoq sanaartorfigineqanngitsorli nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqarfigisinnaavat NunaGIS aqqutigalugu aamma kommunip nittartagaa aqqutigalugu qinnuteqarluni immersugassaq aasinnarlugu immersorneqassaaq, uaniittoq: www.avannaata.gl. Inummit imaluunniit suliffeqarfimmit ataatsimit qinnuteqaat ataasiinnaq immersoqqusaavoq, inuttut ataasiinnartut allassimasussaq aamma inatsisit malillugit ataasiinnarmik atuarneqarsinnaassaaq. Qinnuteqaatit tamarmik pappiliartaat nassiunneqartut aallaavigalugit nalilersorneqarumaarput. Nunaminertaq sanaartorfissaq qinnuteqartunit arlalinnit assigiimmik akuersivigineqarsinnaatillugu kommuni akuersissummik tunniussisinnaajumalluni makitsisariaqassaaq.

Qinnuteqaatit tamarmik makkunannga imaqassapput:
1. Sanaartugassap ilusissaatut siunnersuut, sanaartukkap inissisimaffissaanik, isikkussaanik atortullu suut atorlugit sananeqarnissaanik nassuiaatitalik.

2. Sanaartukkap sumut atorneqarnissaanik paasissutissat.

3. Teknikkikkut atortut ikkusuunneqartussat pillugit paasissutissat.

4. Aningaasaqarneq pillugu paasissutissat, qinnuteqaatip piviusunngortitsisinnaaneranik uppernarsaatitut atorneqartoq.

Piffissaliussat aamma suliat pilersaarutaat:
17.04.19: Nalunaaqutaq 09:00-miit sanaartorfissani nunaminertamik atuisinnaanermik qinnuteqaatit nassiunneqarsinnaapput.
29.05.19: Nalunaaqutaq 16:00 nunaminertamik atuisinnaanermik qinnuteqaatit tigooqqarneri siullermeertumik matussapput.

Kommuneplantillæg 01

D. 29.03.2019

Una kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq atorlugu aalajangersaasoqarpoq sumiiffiup ilaa A30-mut pingaarnertut sukumiinerusunillu nutaanik aalajangersakkanik. Nutaanik sanaartorfissanik pilersitsisoqassammat. Aammalu sanaartorfissaareersut nalimmassaqqinneqarmata, periarfissaqalerpoq quleriit marlunnik sanaartorsinnaaneq.

Tusarniaaffittut piffissaliussamiit kommunep pilersaarutaanut tapiliussap pisortatigoortumik nalunaarutigineqarneranut sanaartorfissat inississimaneri amerlæassusaallu allannguuteqarfiusimapput. Sanaartorfissaq ataaseq peerneqarsimavoq siunissami aqqusinissaq inissaqartikkumallugu najugaqarfittaassamut tasersuup eqqaani annertunerusumik sanaartornissamut pilersaarut eqqarsaatigalugu.

Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa:
Sumiiffiup ilaanut A30-mut aalajangersakkanik pingaarner-nillu aalajangiineq nutaamik sanaartortitsinissaq inissiaqar-fittut periarfissinniarlugu.

Pilersaarusiaasamut toqqammavissamik suliaqarnermut atatillugu, sanaartorfissat normulersukkat nutaat pingasut inissinneqarput Akinnguata Qaavata aqquserngata akiani Sanaartorfissat aqquserngup killingani inississorneqas-sapput imeqarfiup killeqarfiata killingani.

Sanaartorfissat inuttaqanngitsut
Matumuuna ilanngullugu nalunaarutigineqassaaq, sanaartorfissanut inuttaqanngitsunut nunaminertamik tunineqarnissamut qinnuteqartoqarsinnaammat. Sanaartorfissat inuttaqanngitsut tamanut ussassaaruti-gineqassapput sapaatit akunnerini pingasuni kommunep pilersaarutaanut aalajangersakkani § 5.2 naaper-torlugu, sanaartorfissat inuttaqanngitsut inissianut aamma peqatigiiffittut siunertallit pillugit.

Nunaminertaq sanaartorfiusinnaasoq sanaartorfigineqanngitsorli nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqarfigisinnaavat NunaGIS aqqutigalugu aamma kommunip nittartagaa aqqutigalugu qinnuteqarluni immersugassaq aasinnarlugu immersorneqassaaq, uaniittoq: www.avannaata.gl. Inummit imaluunniit suliffeqarfimmit ataatsimit qinnuteqaat ataasiinnaq immersoqqusaavoq, inuttut ataasiinnartut allassimasussaq aamma inatsisit malillugit ataasiinnarmik atuarneqarsinnaassaaq. Qinnuteqaatit tamarmik pappiliartaat nassiunneqartut aallaavigalugit nalilersorneqarumaarput. Nunaminertaq sanaartorfissaq qinnuteqartunit arlalinnit assigiimmik akuersivigineqarsinnaatillugu kommuni akuersissummik tunniussisinnaajumalluni makitsisariaqassaaq.

Piffissaliussat aamma suliat pilersaarutaat:

29.03.2019: Ulloq taanna aallarnerfigalugu sanaartorfissani nunaminertamik atuisin-naanermik qinnuteqaatit nassiunneqarsinnaapput.

24.04.2019: Nalunaaqutaq 16:00 nunaminertamik atuisinnaanermik qinnuteqaatit tigooqqarneri siullermeertumik matussapput.

Tamatuma kingorna sanaartorfissaq suli sanaartorfigineqarsimassanngippat nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqaatit qaqugukkulluunniit qinnutigineqarsinnaapput.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 73

D. 11.03.2019

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussami uani pineqarput nutaamik atuartunut angerlarsimaffiliornissaq, atuareer-nermi ornittagaq aamma ulloq unnuarlu angerlarsimaffi-up Sungiusarfik Ikinngut-ip Ilulissaniittup annertuumik ilassusernera iluarsaanneralu. Paaqqinniffiit taakku pin-gasut qitiusoqarfimmi ataatsimi sanaartorneqassapput, tamanna taaguuteqarpoq C27.

Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa:
Nutaatut sumiiffiup ilaani aalajangersaaneq pingaarnernik ersarissakkanillu aalajangiussilluni, tamaani sanaartorsin-naaneq nutarterinerlu ulloq unnuarlu paaqqinnittarfimmut Sungiusarfik Ikinngut-mut aammaku atuartunut angerlar-simaffiliorneq atuareernermilu ornittagaq.

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq sapaatit akunnerini arfineq-pingasuni tamanut tusarniutigineqarnikuuvoq, tamatuma ingerlanerani innuttaasut, suliffeqarfiit il.il. aker-liliissutinik, oqaaseqaatinik allannguutissatullu siunnersuutinik saqqummiussisinnaasi-mapput.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 67

D. 13.02.2019
Uummannap avannaq-kimmut (inissiaqarfik A12) alliartortinnera malillugu illoqarfimmi illoqarfiup qeqqatut atuuffiit ilanissaannik taamatuttaaq pisariaqartitsisoqarpoq. Taamaattumik kommunip pilersaarutaanut tapiliut manna aqqutigalugu illoqarfiup qeqqanut siunertanut, meeqqerivittut, atugassanik pisiniarfittut, inissiatut, kiisalu akunnittarfittut assingusutullu unnuisitsisarfittut ittunut sanaartorfissat atugassiissutigineqarput.
Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq kommunelbestyrelsemiit akuerineqarpoq kommunep piler-saarutaanut tapiliussaq nr. 68 matumuuna pisortatigoortumik saqqummiunneqarpoq.


Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa:
Pilersaarummut siunertaq tassaavoq Uummannap kippasissortaanik pingaarnertut kiffartuussiffiusussanik illoqarfiup qeqqani atuuffissanik atugassiinissaq. Meeqqerivimmik, atugassanik pisiniarfimmik, inissianik, kiisalu akunnittarfimmik assingusutullu unnuisitsisarfinnik sanaartornissamut kommunip pilersaarutaanut tapiliut periarfissiivoq.

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq sapaatit akunnerini arfineq-pingasuni tamanut tusarniutigineqarnikuuvoq, tamatuma ingerlanerani innuttaasut, suliffeqarfiit il.il. aker-liliissutinik, oqaaseqaatinik allannguutissatullu siunnersuutinik saqqummiussisinnaasi-mapput.

Kommuneplantillæg nr. 68

Sanaartorfissat inuttaqanngitsut
Matumuuna ilanngullugu nalunaarutigineqassaaq, sanaartorfissanut inuttaqanngitsunut nunaminertamik tunineqarnissamut qinnuteqartoqarsinnaammat. Kommunep pilersaarutaani aalajangersakkani §5.2 aamma 5.3-mi sanaartorfissat inuttaqanngitsutut ussassaarugineqassapput sapaatit akunnerini 6-ni. Sanaartorfissaq nr.2-mi nunaminertamik qinnuteqartoqarsinnanngilaq, tassani pisortat paaqqinnittarfimmik sanaartortitsissammata.

Nunaminertaq sanaartorfiusinnaasoq sanaartorfigineqanngitsorli nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqarfigisinnaavat NunaGIS aqqutigalugu aamma kommunip nittartagaa aqqutigalugu qinnuteqarluni immersugassaq aasinnarlugu immersorneqassaaq, uaniittoq: www.avannaata.gl. Inummit imaluunniit suliffeqarfimmit ataatsimit qinnuteqaat ataasiinnaq immersoqqusaavoq, inuttut ataasiinnartut allassimasussaq aamma inatsisit malillugit ataasiinnarmik atuarneqarsinnaassaaq. Qinnuteqaatit tamarmik pappiliartaat nassiunneqartut aallaavigalugit nalilersorneqarumaarput. Nunaminertaq sanaartorfissaq qinnuteqartunit arlalinnit assigiimmik akuersivigineqarsinnaatillugu kommuni akuersissummik tunniussisinnaajumalluni makitsisariaqassaaq.

Qinnuteqaatit tamarmik makkunannga imaqassapput:
1. Sanaartugassap ilusissaatut siunnersuut, sanaartukkap inissisimaffissaanik, isikkussaanik atortullu suut atorlugit sananeqarnissaanik nassuiaatitalik.
2. Sanaartukkap sumut atorneqarnissaanik paasissutissat.
3. Teknikkikkut atortut ikkusuunneqartussat pillugit paasissutissat.
4. Aningaasaqarneq pillugu paasissutissat, qinnuteqaatip piviusunngortitsisinnaaneranik uppernarsaatitut atorneqartoq.

Piffissaliussat aamma suliat pilersaarutaat:
13.02.2019: Ulloq taanna aallarnerfigalugu sanaartorfissani nunaminertamik atuisin-naanermik qinnuteqaatit nassiunneqarsinnaapput.

27.03.2019: Nalunaaqutaq 16:00 nunaminertamik atuisinnaanermik qinnuteqaatit tigooqqarneri siullermeertumik matussapput.

Tamatuma kingorna sanaartorfissaq suli sanaartorfigineqarsimassanngippat nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqaatit qaqugukkulluunniit qinnutigineqarsinnaapput.

 

Ulloq 12.02.2019
Pilersaautip akuerineqarneranit, periarfissiisumik sanaartortoqarlunilu alliliisoqarsinnaasoq akunnittarfimmik quleriit tallimanik Kaaleeraq Poulsenip aqqutaani, Ilulissani.

Siusinnerusukkut immikkuualuttortalittut sumiiffik C17.5-imut aalajangersakkanik immikkut ittunik imaqartumik pilersaarusiornermut tunngavimmik suliaqartoqarsimavoq, sanaartorfissaq atugassiaq annertusiniarlugu piviusutut pisariaqartitanut iluarsissallugu kissaatigineqartumut.
Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq kommunelbestyrelsemiit akuerineqarpoq kommunep piler-saarutaanut tapiliussaq nr. 71 matumuuna pisortatigoortumik saqqummiunneqarpoq.

Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa:
Immikkoortortamut 1200-C17.5-imut pingaarnertut aamma immikkut ittumik aalajangersakkat aalajangersaaffigineqarnerat, Ilulissat illoqarfiata qeqqani akunnittarfittut siunertamut nutaamik sanaartornissamik periarfissiisut. Pilersaarummut tunngavissaq nutaaq atorlugu, akunnittarfimmik quleriinnik tallimanik portutigisumik sanaartornissamut sanaatorfissaq nutaaq atugassiissutigineqarpoq.

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq sapaatit akunnerini arfineq-pingasuni tamanut tusarniutigineqarnikuuvoq, tamatuma ingerlanerani innuttaasut, suliffeqarfiit il.il. aker-liliissutinik, oqaaseqaatinik allannguutissatullu siunnersuutinik saqqummiussisinnaasi-mapput.


Kommuneplantillæg nr. 71