Tusarniaanermut - Immikkut ittumik akuersissutit

Kommunimut pilersaarutimmiit ataasiakkaanut aalajangersakkaniit akuersisutaagallartut.