1200-C17 - Ilulissat Illoqarfiata qeqqa - Frederiap Aqq.

1200-C17 (gl)

static-map
Henter...
static-map
 • Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik

  Ilulissat

 • Siunertaq

  Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut

 • Atorneqarnissaa immikkut ittumik

  Ataatsimoorfissatut siunertallit

 • Atorneqarnissaa

  Immikkoortup atorneqarnera, qitiusoqarfittut siunertanut tulliuttunut atuuffilinnut aalajangersarneqarpoq: Pisortat allaffeqarfiit, pisiniarfiit, allaffiit, pisortat namminer-sortullu kiffartuussivii, suliffeqarfiit, akunnit-tarfiit aamma neriniartarfiit kiisalu inissiat. Kussangajaannguaq atuarlugu nutaamik sanaartornermut imaluunniit illunik allann-guinermut atuupput, init alliit taamaallat inunnut sammisunut tunngasunut atorne-qarnissaat, soorlu pisiniarfiit, cafét, neriniar-tarfiit, akunnittarfiit, unnuisarfiit, takornia-rianik sullissisut, nujalerisut il.il. Immikkoortortaq C17 kiffartuussinermut immikkoortortanik nunaminertaqarpoq: C17.1 49.900 m2-iittumik C17.2 C17.2 46.000 m2-iittumik, C17.3 22.700 m2-iittumik, C17.4 11.800 m2-iittumik, C17.5 2.700 m2-iittumik aamma C17.6 700 m2-iittumik. Nunaminertat sanaartorfiunngitsut, siu-nertanut allanut atugassiissutaasimanngitsut taamaallaat ilusilersorneqarsinaapput ima-luunniit pisortat sanaartorfiginnissaattut ataatsimoorussatut atorneqarsinnaapput, ilusilersorneqassallutillu immikkoortup inissi-simaneranut atorneqarneranullu naleqquttu-nik.

 • Pissutsit atuuttut

  Nunaminertap annertussusiata 13 ha missiliorpaa

 • Sanaartorfik

  Immikkoortortaq C17 immikkoortortanut arfinilinnut aggulunneqaqqavoq. Immikkoortortaq C17.1-mi sanaartukkat nutaat quleriit pingajuat affarmik portussusilerlugit sananeqaqqusaapput aamma nutaamik sanaartorfissat aalajangersimasut quleriit tallimat angullugit sanaartorfigineqarsinnaapput. Immikkoortortaq C17.2-mi sanaartukkat nutaat quleriit pingajuat affaq angullugu portussusilingorlugit sananeqaqqusaapput. Immikkoortortaq C17.3-mi sanaartukkat nutaat quleriit pingajuat affaq angullugu portussusilingorlugit sananeqaqqusaapput. Immikkoortortaq C17.4-mi sanaartukkat nutaat quleriit arfinillit angullugit sananeqaqqusaapput. Immikkoortortaq C17.5-mi sanaartukkat nutaat quleriit pingajuat affarmik portussusilerlugit sananeqaqqusaapput aamma nutaamik sanaartorfissatut toqqakkani quleriit tallimat angullugit sanaartortoqarsinnaavoq. Immikkoortortaq C17.6-mi nutaanik sanaartukkanik qaliaqanngitsunik sanaartortoqaqqusaavoq.

 • Inissaq sinneruttoq

  Immikkuualuttortalikkatut sumiiffik C17.5-ip iluani ilanngussaq 3-mi sanaartorfissaq A-tut takutitap iluani nutaanik sanaar-tortoqarsinnaavoq. Immikkuualuttortalikka-tut sumiiffiup inissaqassusaata sinnera tas-saavoq 555 m2, apeqqutaalluni sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersornerat. Immikkuualuttortalikkatut sumiiffik C17.6-ip iluani sanaartorfissatut atugassiap iluani nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq. Immikkoortortaq 400 m2 –mik nunaminertamik sanaartorfigineqanngitsumik sinneqassaaq, matumanili sanaartukkap inaarutaasumik ilusia apeqqutaassaaq. Qulaani allassimasoq sanaartorfissatut periarfissaq atorneqareersimappat, imk. 8.1 aamma 8.2 takukkit, immikkoortortaq C17 tamakkerluni sanaartorfigineqareertutut isigineqassaaq aamma nunaminertaq sanaartorfigineqarnissaminut sinneqassanngilaq.

 • Angallanneq pilersuinerlu

  Immikkoortoq Kussangajaannguamiit, Alanngukasimmiit, Nuisariannguamiit aam-ma Kaaleeraq Poulsenip Aqqusernaniit aqqu-sinermik isaariaqarpoq.

 • Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu

  B-7, B-8, B-9, B-10, B-11, B-15, B-17, B-20. B-25, B-26, B-31, B-750, B-963 aamma B-964 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Nunaminertaq immikkut eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§2-nunaminertaq)

 • Immikkut aalajangersaaffigisat

  Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 68,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi.

 • Immikkut aalajangersakkat

  Illulianut pioreersunut ilassutaasimasut illuliat isikkuinut ilusaannullu naleqqussarneqassapput. Immikkuualuttortalikkatut sumiiffik C17.5-mi akunnittarfimmik sanaartortitsisoq avatangiisini sunngiutinik pinngortoqassann-ginneranik, putsunik ajoqusersuutitut ilusi-linnik kingusinnerpaamik sanaartornissamut akuersissut pillugu qinnuteqarnermini up-pernarsaateqassaaq. Sanaartortussap aam-mattaaq akisussaaffigaa sanaartornermi aningaasartuutinngortussat nammineq isu-magissallugit. Pujoorfiup pujuata allanut akornutaanngit-sumik aaqqiivigineqarnerani sanaartukkap silataata isikkua allannguuteqartissanngilaa. Kiffartuussinermut immikkoortortami C17.5-imi, nunaminertami ilisarnaasikkami imertartarfimmik sananissamut periarfissa-qarpoq, kiffartuussinermut immikkoortorta-mut pilersaarummi 17.5-imut atuuttumi ilanngussaq 3-mi takuneqarsinnaasutuut. Imertartarfik annerpaamik 250 m2-iusinnaavoq.