1200-A30 - Siatsiviup Qaava

1200-A30 (gl)

static-map
Henter...
static-map
 • Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik

  Ilulissat

 • Siunertaq

  Najugaqarfiit

 • Atorneqarnissaa immikkut ittumik

  Akuleriinnik inissiaqarfik

 • Atorneqarnissaa

  Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik. Quleriinnik marlunnik sanaartorfissani nalu-naaqqutsikkani sanaartortoqarsinnaavoq ta-piliussaq 1-mi takutinneqartutut. Nunaminertat sanaartorfiunngitsut, siuner-tanut allanut atugassiissutaasimanngitsut taa-maallaat ilusilersorneqarsinaapput imaluunniit pisortat sanaartorfiginnissaattut ataatsimoo-russatut atorneqarsinnaapput, ilusilersorne-qassallutillu immikkoortup inissisimaneranut atorneqarneranullu naleqquttunik.

 • Pissutsit atuuttut

  Nunaminertap angissusia 44.000 m2-t missiliorpaa.

 • Sanaartorfik

  Sumiiffinni A30.1, A30.2. aamma A30.3-mi nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriik ataaseq qaliarpiaa atorneqarani portunersar-taatalu 7,5 meter qaangersimassanngilaa. Snaartorfissaq 1-mi sumiiffik A30.3-mi sa-naartorneq quleriit marluttut ingerlanneqar-sinnaanoq. Sumiiffik A30.4-mi nutaanik sanaartortoqas-sanngilaq.

 • Inissaq sinneruttoq

  Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq una suliarineqalermat, sumiiffik A30.1 sinneruttui-nut sanaartorfissaqartitsilerpoq 5-nik. Sumiiffik A30.3 sanaartorfissanik sisamanik sinneqartitsivoq apeqqutaalluni sanaartorniak-kat qanoq iluseqartitsiniarneri. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sin-neqarfiunngitsumik.

 • Angallanneq pilersuinerlu

  Nunaminertaq aqqusinertigut maann-gaanniit sullinneqarpoq Mittarfimmut Aqqut aamma Akinnguata Qaavata aqqusern-ganiik. Siunissami qulakkeerniarneqassaaq illoqar-fittaamut aqquserngiortoqarnissaa tapiliussaq 1-misut takutinneqartutut.

 • Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu

  Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

 • Immikkut aalajangersaaffigisat

  Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi.

 • Immikkut aalajangersakkat

  Immikkut aaliangersagartaqanngilaq