0003-K11 - Kangersuneq

0003-K11 (gl)

static-map
Henter...
static-map
 • Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik

  Nunaannaq (Det aabne land)

 • Siunertaq

  Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu

 • Atorneqarnissaa immikkut ittumik

  Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit

 • Atorneqarnissaa

  Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaIuamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput

 • Pissutsit atuuttut

  Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq

 • Sanaartorfik

  Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaraqarfiit assigisaallu aamma lejrskoliit portunerpaamik inissiat qaliit marlunngorlugit napparneqarsinnaapput, taanna illumut qalialimmut naapertuuppoq kiisalu portunerpaaffiata 7,5 meter qaangersimassanagu. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 200 m²-inik initussuseqassapput. Lejrskoliit annerpaamik 240 m²-inik initussuseqassapput.Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu.

 • Inissaq sinneruttoq

  Nunaminertaq tamarmi 500 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 180 –it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq

 • Angallanneq pilersuinerlu

  Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut. Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq

 • Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu

  Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

 • Immikkut aalajangersaaffigisat

  Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

 • Immikkut aalajangersakkat

  Immikkut aaliangersagartaqanngilaq