1200-E05 - Qaartitserutissaasivik

1200-E05 (gl)

static-map
Henter...
static-map
 • Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik

  Ilulissat

 • Siunertaq

  Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu

 • Atorneqarnissaa

  Immikkoortortap qanoq atorneqarfissaa aalajangersaavigineqarpoq teknikkikkut siunertanut atugassianngorlugu, atorneqarsinnaallunilu pisortanit siunertarineqartunut kiisalu atortorissaarusiinermut, uani qaartitserutissaasivittut, qaartitserutissanut atortussianullu qaartooratarsinnaasunut toqqorterivittut periarfissalimmik. Sanaartukkat inissiatut sananeqaateqassanngillat inissiatulluunniit atorneqassanatik. Nunaminertat illunut sanaartukkanut, atortorissaarusivittulluunniit imaluunniit aqqusinernut il.il. atugaanngitsut pinngortitaassutsimittut isikkoqartillugit attanneqassapput.

 • Pissutsit atuuttut

  Nunaminertap angissusia 18,7 ha-t missiliorpaa.

 • Sanaartorfik

  Sanaartukkat nutaat quleriit ataaseq angullugu portussusilerlugit sanaartorneqarsinnaapput.

 • Inissaq sinneruttoq

  Immikkut aaliangersagartaqanngilaq.

 • Angallanneq pilersuinerlu

  Nunaminertaq angallannikkut atugassaqartitaassaaq immikkoortoq D11 aqqutigalugu nutaamik aqqusinniornikkut. Aqqusineq nutaaq Mittarfimmut Aqq. attavilerneqassaaq, soorlu ilanngussaq 1-imi takuneqarsinnaasoq.

 • Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu

  Immikkut aaliangersagartaqanngilaq.

 • Immikkut aalajangersaaffigisat

  Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 68,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Qaartiterutaasivinnut isumannaallisaanikkut killeqarfissamik aalajangersagaqarpoq qanoq annertutigisut uninngatinneqarsinnaasut atortussat ilanngullugit. Qaartiterutissat annertussusaat isumannaallisaanermi killeqarfittut aalajangiussaq naapertorlugu iluaniitinneqassapput, takuuk tapil.1. Isumannaallisaanermut killeqarfissat aalajangersagaapput 1.518 m aamma 759 m sumiiffinnut E05.1 aamma E05.2-mut. Qaartitserutissaasiviit qaarsumik aalajaatsumik avatangiiseqartillugit taamaalillunilu tamakkiisumik asserneqarsimatillugit, sanaartukkanut avatangiiserisanut il.il. kiisalu aqqusinernut isumannaallisaanermut killeqarifigititaq, assiaqutaasumit tamakkiisumik assiaquteqartuni, assiaqutaasumut sammiveqartuni isumannaallisaanermut killeqarfigititaasoq affaannanngussaaq. Qaartitserutissaasiviup eqqaani isumannaallisaanermut killeqarfik piffimmi angallattunit ataqqineqassaaq, taamaattumik aqquserngit annikinnerusut inuinnaallu pisuttuartarfii sanaartorneqassatillutik minnerpaamik 80 miiterinik ungasissuseqassapput. Taamaattoq tamanna aqqusinermut attaviliiffiusoq uani eqqorneqanngilaq takuuk nunap assinganik ilanngussaq 1. Assiaqutserneqarsimanngitsumi kikkut tamat angallassinnaanerat suli ammavoq. Qaartitserutissaavimmik nuussinermi isumannaallisaanermut killeqarfik atorunnaassaaq.

 • Immikkut aalajangersakkat

  Immikkoortortami kapitali 5 naapertorlugu ingerlatsivinnik ingerlatsisinnaaneq ammaanneqarpoq. Qaartitserutissaasiveqarneq avatangiisit pillugit peqqussut kap. 5 naapertorlugu aalajangersaavigineqarsimavoq avatangiisit illersorneqarnissaat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 9 ulloq 22. november 2011-meersoq naapertorlugu.