1200-A13 - Boliger ved Hafnarfjodur-ip Aqq

1200-A13 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Ilulissat

 • Formål

  Boligområder

 • Anvendelse specifik

  Tæt-lav boligbebyggelse

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af 2-etagers boligblok eller rækkehus udlagt til beboelsesejendom bestående af lejligheder. Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål, må kun indrettes eller benyttes som fælles offentlige friarealer og skal gives en udformning, der harmonrer med områdets beliggenhed og anvendelse.

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på ca. 2.800 m2.

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse må opføres i op til 2 etager.

 • Rummelighed

  Der må opføres bebyggelse inden for det på bilag 1 viste byggefelt. Området har en restrummelighed på 16 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemulighed er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og

 • Trafikbetjening og forsyning

  Området vejbetjenes ad Sisorarfik.

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser.

 • Klausulerede zoner

  Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 68,0 meter. Hafnarfjordur-ip Aqquserna er omfattet af 10 m vejbyggelinje, som vist på Bilag 1. Sisorarfik er omfattet af en 7,5 m vejbyggelinje, som vist på Bilag 1.

 • Særlige bestemmelser

  Ingen særlige bestemmelser.