Kommunep pilersaarutaa 2018-30 Avannaata Kommunia

Avannaata Kommuniata Kommunemut pilersaarutaa 2018-30-mut tikilluaritsi.
Kommunep pilersaarutaa digital-imik suliaavoq takoriaannaanera annertusivoq innuttaasunit, sullissisunit, pisortanit aamma naalakkersuinermik suliaqartunit.
Ataani aajuku Kommunemi pilersaarutit imarisaasa ilamerngi.

Kingullermik iluarsineqarpoq 7-8-2018