Kommuneplan

Forside / Vision og hovedstruktur / Vision

Vision


Med virkning fra 1. januar 2018 deles Qaasuitsup Kommunia i to, som både Naalakkersuisut og kommunen selv har anbefalet, til Kommune Qeqertalik med byerne Aasiaat, Kangaatsiaq, Qasigiannguit og Qeqertarsuaq og til Avannaata Kommunia med byerne Ilulissat, Qaanaaq, Upernavik og Uummannaq.

Kommunalbestyrelsen for Qaasuitsup Kommunia har vedtaget Planstrategi 2017, der udstikker retningen for revision af kommuneplanen. Af Inatsisartutlov nr. 30 af 28. november 2016 om ændring af strukturreform af den kommunale sektor fremgår, at det er de to overgangsudvalg, der skal godkende hver deres forslag til kommuneplan.

Vækst gennem mangfoldighed

Som en del af den indledende planproces er der udarbejdet en planstrategi – Planstrategi 2017 - der beskriver såvel den overordnede kurs for kommunens fremtidige udvikling, som helt konkrete og handlingsorienterede indsatser.

Visionen i Planstrategi 2017 lyder:
I Avannaata Kommunia er der plads til mange forskellige mennesker, oplevelser og udvikling. I respekt for vores livsgrundlag – den storslåede natur, de naturlige ressourcer og den unikke kultur – skaber vi plads til nyt liv, nye fællesskaber, en bæredygtig moderne udvikling og hinanden.

I kommunen er der god plads til alt dette og dermed plads til det gode liv. Avannaata Kommunia er således en rummelig kommune – både på et fysisk  men også et menneskeligt plan. Visionen er den røde tråd i udviklingen af vores kommune og dét som andre kommunale politikker og indsatser skal sigte mod, herunder kommuneplanen. Visionen handler grundlæggende om, hvad Avannaata Kommunia skal leve af og prioritere i fremtiden og hvordan man kan bedst muligt kan forene kommunens kræfter – også i den fysiske planlægning.

Med Koalitionsaftalen "Kommune i fælles udvikling", er der lagt op til at der skal være fokus på gode levevilkår i alle bosteder og at skabe attraktive erhvervsmuligheder.

4 kerneværdier …

Visionen bygger på fire værdier, der kendetegner det særlige ved Avannaata Kommunia:

Fællesskab er en del af vores kulturelle identitet. Det er igennem fællesskab, at vi får tryghed og motiveres til at tage ansvar.
 
Det er fællesskab, når:

Der skal være fokus på læring, for at kunne drage nytte af de mange muligheder fremtiden vil bringe. Uddannelse og viden er en vigtig nøgle til en langtidssikret udvikling af kommunen.

Læring er, når:

Nordvestgrønlands styrke ligger i mangfoldigheden - vores enestående natur, årstidernes skiften, de naturlige ressourcer, oplevelsesmulighederne, de levende kultursamfund. Den skal vi bevare og fastholde i fremtiden.

Mangfoldighed er, når:

Ved at fokusere på gæstfrihed kan vi bygge videre på den traditionelle nordvestgrønlandske venlighed, varme og åbenhed.

Det er gæstfrihed, når:

Kerneværdierne er vores styrke og med dem skal vi både sikre og udvikle fremtidens kommune. Til dette er kommuneplanen og arealadministrationen helt centrale værktøjer.
Sidst redigeret 4-1-2018

Kontakt

Avannaata Kommunia
Noah Mølgaardip Aqq. 9
Postboks 1023
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 70 18 00
plania@avannaata.gl

GER-nr: 37488909