Kommuneplan

Forside / Vision og hovedstruktur / Målsætninger / IT, demokrati og dialog

IT, demokrati og dialog


Udviklingen inden for IT skaber nye muligheder for det gode liv i Avannaata Kommunia. Verden er på én gang blevet mindre og mere åben. Nogle af de særlige udfordringer vi har i kommunen på grund af den geografiske størrelse kan løses ved brug af IT – løsninger som kan binde kommunens administration, bosteder og borgere tættere sammen. Også i en global sammenhæng giver dette nye muligheder for samarbejder, netværk, læring og videndeling til gavn for erhvervslivet.

Derfor er det vigtigt, at IT betragtes som et grundlæggende redskab i kommunens arbejde og borgernes hverdag. Åbenhed, dialog og brug af moderne teknologi skal sikre en levende kommune, hvor borgerne oplever at de er en del af demokratiet. IT-løsninger skal derfor sikres som et fundamentalt og let tilgængeligt redskab i den daglige dialog mellem borgere og kommune.

Kommunalbestyrelsen vil løbende arbejde for at sikre den bedst mulige dialog og et højt kommunikationsniveau, f.eks. via et netværk af lokale webansvarlige rundt om i bostederne, via kommunens hjemmeside, informationskampagner og via et målrettet samarbejde med lokale og nationale medier. Borgerinvolvering og borgerinddragelse skal helt naturligt bruges som et redskab til at styrke demokratiet og fællesskabsfølelsen – også selvom det sker digitalt.

Målsætninger
Sidst redigeret 22-12-2017

Kontakt

Avannaata Kommunia
Noah Mølgaardip Aqq. 9
Postboks 1023
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 70 18 00
plania@avannaata.gl

GER-nr: 37488909