Kommuneplan

Forside / Vision og hovedstruktur / Målsætninger / Erhvervsudvikling

Erhvervsudvikling


Et sammenhængende fokus på erhvervsliv og arbejdsmarked - på både nationalt, regionalt og kommunalt niveau - er altafgørende for at sikre en bæredygtig udvikling af kommunerne mod et solidt økonomisk fodfæste. Klimaændringer giver både udfordringer og nye muligheder i vores del af Grønland – ændringer som vi skal leve med og af inden for de to primære erhverv: Fiskeri og turisme.

Fiskeriet er det vigtigste erhverv i Grønland – også i Avannaata Kommunia. I disse år er der stort fokus på at øge indtjeningen i fiskeriet - især af hellefisk og rejer - med fokus på at sikre både økonomisk og ressourcemæssig bæredygtighed. Den aktuelle udvikling går i retning af større moderne fangstbåde, hvilket sætter pres på det traditionelle jollefiskeri. Oveni vil klimaændringer få indflydelse på både forekomst af fiskearter, lokalisering og bestande. Selv små ændringer kan få store konsekvenser for erhvervet, som eventuelt vil skulle omstille sig i forhold til flåde, redskaber og anlæg på land. Omvendt kan der også opstå nye udviklings- og indtjeningsmuligheder, som vil kræve opmærksomhed og handling.

Inden for de sidste årtier er der sket en stor udvikling af turismen i Grønland. I Avannaata Kommunia er vi bevidste om de helt unikke kvaliteter og potentialer, som er i Nordvestgrønland. Den UNESCO-fredede isfjord er et stort trækplaster og i området omkring Diskobugten er der igennem en årrække opbygget et både stort og professionelt turisterhverv. Udviklingsmulighederne er imidlertid store og mange. Med det nye Isfjordscenter, vil der skabes fornyet og større fokus på turismeerhvervet i kommunen i fremtiden. Klimaændringerne kan forlænge turistsæsonen og gøre det muligt at opdyrke nye attraktioner og destinationer længere mod nord, f.eks. i forhold til ekstremturisme og mørketurisme.

Råstofsektoren inden for olie-, gas- og mineralområdet kan på længere sigt få en større betydning for udviklingen af det kommunale erhvervsliv og blive et tredje primær erhverv i fremtiden. Andre råstofpotentialer er produktion af is og vand. Der skal satses kraftigt på uddannelse og læring i de kommende år, for at råstofsektoren i fremtiden kan blive et primært erhverv i kommunen. Men med Planstrategi 2017 er der sat fokus på at kommunen for nuværende har to hovederhverv; fiskeri og turisme.

De selvstændige mindre erhvervsdrivende tæller bl.a. fangererhvervet, der er det oprindelige grønlandske og arktiske erhverv. Fangerkulturen har igennem århundreder haft en meget vigtig rolle i Grønland - både økonomisk, socialt, kulturelt og identitetsmæssigt. De mindre byer og bygder er stadig afhængige af lokal fangst, men erhvervet er alvorligt under pres og antallet af fangere bliver stadig færre pga. de svære arbejdsbetingelser, bl.a. grundet klimaforandringer. Det er dog vigtigt, at der fortsat er engagement og motivation for selvstændige og iværksættere i Avannaata Kommunia. Dette skal næres gennem et fællesskab mellem kommune, Destination Avannaa og erhvervslivet, hvor f.eks. et iværksætterhus kan danne en mangfoldig ramme for innovation, rådgivning, samarbejde og vidensdeling.

Klimaændringerne betyder, at det bliver muligt at dyrke andre og flere landbrugsprodukter i Grønland end hidtil. Det potentiale, som der måtte være i Nordvestgrønland, ønsker kommunen fortsat at udforske og stimulere - bl.a. gennem arealplanlægningen.

Målsætninger
Sidst redigeret 22-12-2017

Kontakt

Avannaata Kommunia
Noah Mølgaardip Aqq. 9
Postboks 1023
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 70 18 00
plania@avannaata.gl

GER-nr: 37488909