Kommuneplan

Forside / Vision og hovedstruktur / Målsætninger / Bosætning og gode boliger

Bosætning og gode boliger


Avannaata Kommunia er en attraktiv bosætningskommune med rammer for det gode liv – men vi vil være endnu bedre. Grundlaget er en aktiv og udfarende bolig- og bosætningspolitik med tæt sammenhæng til erhvervsudvikling, serviceforsyning og uddannelsesmuligheder. Selvstyret og kommunerne står i dag som ejere af hovedparten af landets boliger. Siden årtusindeskiftet har det offentlige prioriteret opførelse af private boliger.

I Avannaata Kommunia findes i alt 4 byer og 23 bygder med i alt ca. 3.800 husstande. Byerne og bygderne har hver deres særpræg og identitet, og det skal vi bevare og udnytte positivt i den fremtidige udvikling af kommunen. Det betyder også, at det er nødvendigt at prioritere, bl.a. når nye byvækstområder skal udpeges. Prioriteringen har sit afsæt i et bostedsmønster, der er baseret på bostedernes særlige kvaliteter og potentialer, men også udfordringer. Netop forskelligheden skal være med til at styrke mangfoldigheden i kommunen.

Situationen er imidlertid, at boligmarkedet er med til at dæmpe den økonomiske vækst og mobilitet, idet ledighed og boligmangel mange steder hindrer folk i at flytte. Det har en negativ indflydelse på produktiviteten og økonomien – både privat og kommunalt. For at komme boligmanglen til livs er der derfor behov for at opføre både flere almennyttige boliger og for at stimulere det private boligbyggeri. Udgangspunktet er, at der skal være et byggefelt til alle, der ønsker at bygge.

Boligstandarden og -udbuddet i kommunen er meget varierende, og der er generelt et stort behov for istandsættelse og vedligeholdelse – både udvendigt og indvendigt. Det kræver fornyet fokus, hvis ikke bevaringsværdier og gode byggetraditioner skal gå tabt. Tilsvarende er der stor forskel på husstandsstørrelserne – en forskel der ikke nødvendigvis passer til de nye behov og familieformer, som vinder frem. Det betyder, at vi i fremtiden skal tænke anderledes når vi planlægger og bygger boliger – mere kvalitet, større variation og udbud, lavere energiforbrug m.v. Det er en vigtig opgave, som vi både kan og skal løse i fællesskab.

Målsætninger
Sidst redigeret 22-12-2017

Kontakt

Avannaata Kommunia
Noah Mølgaardip Aqq. 9
Postboks 1023
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 70 18 00
plania@avannaata.gl

GER-nr: 37488909