Kommuneplan

Forside / Arealtildelinger / Hvem tildeler arealtildeling?

Hvem tildeler arealtildeling?


§ 3 Arealkompetence

3.1 Kommunalbestyrelsen har al arealkompetence inden for alle byer, bygder og det åbne land i kommunen. Ved arealtildeling tildeles brugsret til en bestemt anvendelse af et nærmere afgrænset areal.

I forbindelse med arealer i det åbne land gælder særlige vilkår for høringer, som fremgår af de særlige bestemmelser.

3.2 Dog kan Naalakkersuisut give tilladelse til arealanvendelse i medfør af anlægslove og landsplandirektiver, jf. Planlovens § 38 stk. 4. Endvidere kan Naalakkersuisut give arealtildelinger til aktiviteter i medfør af Råstofloven, jf. § 87 stk. 2.
Sidst redigeret 8-2-2018

Kontakt

Avannaata Kommunia
Noah Mølgaardip Aqq. 9
Postboks 1023
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 70 18 00
plania@avannaata.gl

GER-nr: 37488909